W Błędowie rozmawiano o przyszłości regionu

W Błędowie rozmawiano o przyszłości regionu

Od dwóch lat środowisko ludzi SZLACHETNYCH organizuje przemiennie w Warszawie i w gminie Błędów seminaria dotyczące sytuacji w naszym kraju.

Omawiane są problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i bezpieczeństwa narodowego Polski, ale przede wszystkim uczestnicy spotkań dyskutują o przyszłości. Zastanawiają się nad zagrożeniami i barierami utrudniającymi rozwój Ojczyzny. Celem tych spotkań jest integracja patriotycznych środowisk naukowców z ludźmi  ciężkiej pracy, a efektem mają być publikacje naukowe i książki. Spotkania seminaryjne animowane przez Andrzeja Stępniewskiego są przygotowywane przez członków środowiska zamieszkałych głównie w naszym regionie przy współpracy wybitnych naukowców z uczelni warszawskich i Polskiej Akademii Nauk. Tym razem spotkanie odbyło się pierwszego października w Błędowie i rozpoczęło się od zwiedzania Bazy Logistycznej we wsi Zofiówka Grupy Producentów Rolnych Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu, by następnie zasiąść do debaty. O możliwych scenariuszach rozwoju naszego regionu w przyszłości, dyskutowali z sadownikami profesorowie Juliusz Gardawski Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej i Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dr Dariusz Grabowski Prezes Klubu Inteligencji Polskiej oraz Robert Składowski Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców i inni znamienici goście.

Historię rozwoju sadownictwa w regionie i grup producentów rolnych w Gminie Błędów przedstawił wójt Marek Mikołajewski, a o etapach rozwoju Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu ciekawie opowiedział Prezes Piotr Szybiński. Po ich wystąpieniach głos zabrali profesorowie przekazując wyrazy swojego podziwu sadownikom za odwagę w podejmowaniu dużych innowacyjnych inwestycji a władzom gminy przekazali uznanie za sprzyjanie rozwojowi regionu. Profesor Gardawski wskazał w swoim wystąpieniu na pionierski charakter powstawania wspólnot społeczeństwa lokalnego w czasie organizacji grup producentów rolnych co tworzy kapitał ludzki podstawową wartość nowoczesnej gospodarki narodowej. Profesor Jasiecki mówił o bardzo ważnych elementach innowacyjności zawartych w centrach logistycznych oraz ogromnego znaczenia dla kraju takich inicjatyw, które lokują Polskę w czołówce rozwoju świata w wysoko specjalistycznych branżach jaką jest nasze  sadownictwo. Obaj Profesorowie zobowiązali się do propagowania sukcesu grójeckich sadowników i Gminy Błędów w kraju i za granicą. Obiecali także namawiać wszystkich od których zależy rozwój Polski do zbudowania modelu rozwoju całego polskiego rolnictwa w oparciu o doświadczenia sadowników. W dalszej dyskusji żywy udział wzięli także  przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw domagając się powołania w Polsce powszechnego samorządu gospodarczego jako przedstawiciela interesu klasy średniej polskiego społeczeństwa.
Po paru godzinach żywej i ciekawej dyskusji uczestnicy spotkania przenieśli się do Ośrodka Ekostawy w Błędowie, gdzie dalej debatowano nad sprawami Ojczyzny. Następne seminarium odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


UG Błędów

Ostatnio zmienianyczwartek, 07 styczeń 2016 19:28
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja