Background Image
 1 / 16 Next Page
Information
Show Menu
1 / 16 Next Page
Page Background www.jablonka.info redakcja@jablonka.info

Rok XII Nr 21 (233) 4.11.2020 -

18.11.2020

ISSN 1899 8151

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

NAKŁAD 22 000

JABŁ

NKA

gazeta

informacyjno-reklamowa

OKNA

DRZWI

Rolety Moskitiery

Bramy garażowe

Odkurzacze centralne

05-600 Grójec,

Al. Niepodległości 71

tel. 508 557 622,

503 902 301

tel. 602 558 659

OGRODZENIOWE

SŁUPKI I AKCESORIA

GŁUCHÓW k. Grójca ul.Polna 2

SIATKI

PRODUCENT

DRUTEX

TRANSPORT

Grójec, ul.Piłsudskiego 55

Tel. 662 168 061

www.oknobud.com

OKNA DRZWI BRAMY

. .

KRYTE ZAWIASY W PROMOCJI

Tel . 662 711 382

www.alco.biz.pl

USŁUGI ROLNE

WYNAJEM MASZYN

ROLNICZYCH

SADOWNICZYCH

Grójec, Maciejowice 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

BELSK DUŻY

TEL. 601 628 252

PELLET

BRYKIET TORFOWY

Kompleksowa uprawa pól

Czyszczenie działek

Tel. 515 615 715

USŁUGI ROLNE

Błyskawice na ulicach

GRÓJEC:

Od przeszło tygodnia na ulicachGrójca odbywają się protesty. To głos sprzeciwu

wobecwyrokuTrybunału Konstytucyjnego (TK) wsprawie aborcji eugenicznej.

22 października Trybunał Konstytu-

cyjny uznał, że dokonywanie aborcji

w sytuacji, gdy badania prenatal-

ne lub inne medyczne przesłanki

wskazują, że istnieje duże prawdo-

podobieństwo ciężkiego i nieodwra-

calnego uszkodzenia płodu albo nie-

uleczalnej choroby, jest niezgodne z

Konstytucją.

– W ocenie TK dziecko w prenatal-

nym okresie życia, jako istota ludzka,

której przysługuje przyrodzona i nie-

zbywalna godność, jest podmiotem

mającym prawo do życia, zaś system

prawny musi gwarantować należytą

ochronę temu centralnemu dobru,

bez którego owa podmiotowość zo-

stałaby przekreślona – powiedział

sędzia TK Justyn Piskorski, uzasad-

niając wyrok.

Protesty w całym kraju

Z jednej strony postanowienie Try-

bunału ucieszyło tę część społeczeń-

stwa, która opowiada się przeciwko

aborcji eugenicznej, a z drugiej obu-

rzyło tych, którzy mają bardziej libe-

ralne podejście do kwestii przerywa-

nia ciąży.

Orzeczenie TK stało się przyczyną

licznych protestów organizowanych

na terenie całej Polski. Biorą w nich

udział przeciwnicy zaostrzenia prze-

pisów aborcyjnych oraz niezadowole-

ni z polityki rządu w sprawie aborcji.

Ich symbolem jest charakterystyczna

błyskawica.

Ulicami Grójca

Protesty, począwszy od 25 paździer-

nika, regularnie odbywają też na

ulicach Grójca. Są one dość liczne.

Każdorazowo bierze w nich udział

kilkaset osób, w większości kobiety,

ale wśród demonstrujących nie bra-

kuje wspierających je mężczyzn oraz

dzieci.

Tutejsze demonstracje mają formę

pokojowego spaceru ulicami miasta

– strajkujący idą głównymi arteriami

Grójca z punktu A do punktu B (np.

we wtorek, 27.10, przeszli od super-

marketu Topaz do ronda przy galerii

Dekada). Za idącymi podążają auta-

mi inni protestujący. Ich samochody

są przyozdobione błyskawicą. Wielu

kierowców trąbieniem sygnalizuje

poparcie dla idei przyświecającej

strajkom.

Podczas wtorkowego przejścia skan-

dowane były hasła,

m.in

. „Je…ć PiS”

oraz „Wy…ać”, ale także „Chodźcie z

nami”, które skierowane jest do in-

nych przechodniów. Z kolei w pią-

tek (30.10) uczestnicy na rondzie

przy „Dekadzie” tańczyli poloneza.

Na poniedziałek, dzień zamknięcia

numeru „Jabłonki”, w Grójcu miał

odbyć się protest milczący.

Uczestnicymają ze sobą liczne trans-

parenty. „Przepraszamy za utrud-

nienia, mamy rząd do obalenia”,

„Nie jestem trumną”, „Myślę, czuję,

decyduję”, „Wara od mojego ciała”,

„Kiedy w sobotę miałeś przestawić

zegarek o godzinę, a cofnąłeś się do

średniowiecza”, „To jest wojna” – to

kilka przykładowych haseł, z który-

mi spacerują przeciwnicy zaostrze-

nia prawa w sprawie aborcji.

Nie ugniemy się

– Nie ugniemy się. Nasza wolność

jest ograniczana. Rząd nie będzie za

nas decydował. Nie pozwolimy na to,

musimy się bronić – mówiła podczas

protestu jedna z demonstrantek.

Podczas grójeckich demonstracji nie

doszło, tak jak w niektórych mia-

stach, do zamieszek ani do dewastacji

kościołów i innych budynków. Straj-

ki jednak utrudniają ruch na terenie

miasta. Podczas wtorkowej manife-

stacji korek sięgał od ronda przy dro-

dze krajowej nr 50 aż do głównego

skrzyżowania w centrumGrójca.

Porządku podczas demonstracji pil-

nują policjanci.

Dominik Górecki

dominik@jablonka.info